Beauty Designer Natalia Halbina realizuje projekt dofinanswany z Funduszy Europejskich pt. Zmiana profilu działalności oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych usług kosmetologii medycznej szansą utworzenia trwałych miejsc pracy na Śląsku.

Projekt polega na nabyciu aktywów trwałych, pozwalających na wdrożenie innowacyjnej usługi w zakresie kosmetologii
medycznej.
Wdrożenie nowych usług w przedsiębiorstwie, pozwoli na zmianę profili działania z kosmetologii upiększającej na
kosmetologię medyczną oraz trwałe zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie o wykwalifikowanych pracowników do
obsługi zakupionych urządzeń.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wdrożenie 10 innowacji procesowych (nowych typów usług)

Celem projektu jest poszerzenie oferty firmy Beauty Designer o innowacyjne rozwiązania i usługi kosmetyczne.
Całkowita wartość projektu: 819 863,30 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 602 159,04 PLN